Monthly Archives: March 2024

ወጣቶችን የስራ ዕድል ፈጠራ ከፋይናንስ ተጠቃሚነት ጋር አቀናጅቶ በመምራት ኢኮኖሚያቸውን በማሳደጉ ተግባር ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑ ተገለፀ።

ቀን 26/06/2016ዓ.ምኦሞ ባንክ ቀደም ሲል ከተለያዩ ክልሎች የሥራ ዕድል ፈጠራ ቢሮዎች ጋር በጋራ ለማከናወን ስምምነት ላይ መድረሱን ተከትሎ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ሥራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዝ መዋቅር ጋር በአርባምንጭ ከተማ ውይይት አካሂዷል። በውይይቱ በፋይናንስ እጥረት ምክንያት የዘገዩ የሥራ ዕድል ፈጠራ ግቦችን ለማሳካት ከኦሞ ባንክ ጋር በቅንጅት መስራት ልዩ ትኩረት የሚሰጠው ተግባር መሆኑን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምክትል […]

በዝቅተኛና መካከለኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን የኢኮኖሚው ተጠቃሚ ለማድረግ የጋራ ኃላፊነት መወጣት እንደሚያስፈልግ ተገለፀ፡፡

ኦሞ ባንክ ከአራቱ ክልሎች ማለትም ከሲዳማ፣ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ ከደቡብ ኢትዮጽያ እና ከማዕከላዊ ኢትዮጽያ የሥራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዝ ቢሮ ኃላፊዎች ጋር በጋራ በሚያከናውናቸው ተግባራት ላይ የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርሟል፡፡ የዜጎችን ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ትርጉም ባለው መልኩ ለመፍታት የሚያስችሉ አገልግሎቶችን ውጤታማ ለማድረግ ከስራ ዕድል ፈጠራ ቢሮዎች ጋር በጋራ ኃላፊነት በሚወሰዱ ጉዳዮች ተግባብቶ መስራት ወሳኝነት እንዳለው የኦሞ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ […]